Üld- ja ostutingimused

 

  1. Käesolevad Merkuro OÜ e-poe (edaspidi: e-pood) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad ostmisel Merkuro OÜ e-poest internetiaadressilt www.merkuro.ee. Kauba müüja on Merkuro (edaspidi: müüja), registrikood 11688620, aadress Kriidisoo põik 6,Taaravainu, Rakvere vald, Eesti,tel + 372 5077918, e-posti aadress info@merkuro.ee. Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: klient) ja müüja vahel e-poe vahendusel kauba ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.1.1  Merkuro.ee e-poes kaupade ostmisega ja/või kasutajaks registreerimisega kinnitab Klient, et ta on tutvunud Tingimustega ja on nendega nõus ning kohustub neid täitma.

1.2 Müüjal on õigus etteteatamata ühepoolselt e-poes muuta hindu, samuti muuta ja täiendada tingimusi, avaldades uued tingimused e-poe lehel. Kliendile kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused.

 1.3  Müüjal on õigus taganeda müügilepingust, kui kauba hind e-poes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.


2.  Tellimine

2.1 Klient valib e-poest välja soovitud kaubad ja lisab ostukorvi. Enne tellimuse vormistamist tuleb valida sobiv tarneviis. 

2.2 Klient kinnitab ostukorvi ja tasub kauba eest Merkuro OÜ arveldusarvele või pangalingikaudu. Palume kliendil kontrollida enne arve tasumist, et arves toodud andmed vastavad kliendi tegelikule soovile.

2.3 Tellimuse kinnitamiseks saadetakse kliendile arve ostukorvi kinnitamisel sisestatud e-posti aadressile.

2.4 Müüja ja kliendi vahel jõustub müügileping alates kliendi poolt tasutud ostusumma ja kohaletoimetamise tasu tervikuna laekumisest müüja arvelduskontole.

2.5 Merkuro.ee e-poes müüdavate toodete hinnad on näidatud eurodes, ei sisalda transpordikulu.

2.6 Juhul, kui tellimuse hind on kokku 59,00 eurot või rohkem, on toodete transport Eesti Vabariigi piires tasuta. Alla 49,00 euro suuruse tellimuse korral on transpordikulu pakiautomaati Eesti Vabariigi piires 2,99 eurot. Kauba kohaletoimetamise tasu ei lisandu kui Klient valib tellitud kaubale ise järele tulemise müüja asukohta, aadressil Turuplats 5, Rakvere.


 3 Tagastamisõigus

3.1 Juhul, kui klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, peab klient kohe ühendust võtma müüja esindajaga kirjutades e-posti aadressil info@merkuro või helistades tel +372 5077918.

3.2 Kauba tagastamiseks tuleb Kliendil esitada kauba ostust taganemise avaldus vabas vormis e-posti aadressile info@merkuro.ee hiljemalt 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

3.4 Klient peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 3 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud transporditeenust osutavale firmale.

3.5 Vastavalt VÕS § 53 lg 4 ei ole Kliendil taganemise õigust kaubale, mida ei saa selle olemuse tõttu tagastada (sellised suletud pakendis asjad, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui suletud pakend on pärast kohaletoimetamist avatud, näiteks avatud kreemid, proovitud meigitooted jne).

3.6 Kliendil on õigus kasutada lepingust taganemise õigust, kui kaup on kinnises originaalpakendis, kasutamata ja rikkumata. Soovitus on tagastada kaup originaal-transpordipakendis, see tagab kauba säilimise transpordil paremini. Tagastus aktsepteeritakse ainult koos täidetud taganemisavaldusega.

3.7 Klient on kohustatud taganemisõiguse kasutamisel tagastama kauba omal kulul.

3.8 Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

3.9 Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest või hoiustamisest tekkinud kahjude eest, samuti puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

3.10 Kui e-poest ostetud kaubal on puudused, mille eest müüja vastutab, parandab või asendab müüja puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab müüja ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

3.11 Taganemisõigus ei kohaldu, kui kliendiks on juriidiline isik.

3.12 Merkuro OÜ tagastab Kliendile tagastamisele kuuluva summa peale kauba kättesaamist ja kuni Klient on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel.

3.15 Juhul, kui klient on tagastatavat kaupa rikkunud või kahjustanud, on müüjalõigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

 4. Lõppsätted

4.1 Tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi proovivad pooled lahendada eelkõige läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on mõlemal poolel õigus pöörduda tarbijakaitseametisse või kohtusse.

4.2 Tingimustele ning müügilepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusandlust. Kui Tingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas Tingimuste ega müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse õiguspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

5. Vääramatu jõud

Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate Tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole kontrolli all (vääramatu jõud).Shopping Cart